SKK har godkänt dispens gällande drevprov utan utställningsmerit.

Läs mer under Drevprov - Dokument!

Dreverstämman 2020

Som det ser ut idag kommer Dreverstämman i år att ske digitalt…

Remissomgång 1, Nya Drevprovsregler

hittar du under Drevprov - Dokument.

Info gällande GDPR

Klicka på länken nedan: Information gällande GDPR

Lathund drevprovsregler 2022

Under Drevprov - Dokument hittar du SKKs lathund till hjälp…