Drevprovsresultat

Här finner du resultat från våra drevprov.

Nedan ser ni drevprovresultat från respektive år

2019

STOCKHOLM 2019-01-01 – 2019-01-31

BRÅNSHULTS HILMA SE28520/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina II SE31088/2010. Äg: Söderberg Jim, Rönninge.

09/01. Domare: Stefan Persson. 1. Hund söker ut 300 m, tar upp, driver till full tid tapptfr. Kallas in på fullt drev 250 m, nyanserar bra. 2. Går på slag o väcker men tar ej upp. Tar senare upp rå som hon driver över väg, in i röjningsskog, får tappt o går tillb. Sedan in igen o hittar på drevdjuret o driver till full tid o gör en egen återgång. Rå 99, Rå 98(18)

Ep: 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 5 = 35 DF: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J NORDV-15 SEUCH FALLASKOGENS ELSA SE20705/2014 T e J SEUCH Skålgropens Eros I S43635/2009C u Fallaskogens Tikka SE28452/2012. Äg: Persson Stefan, Norrtälje.

30/01. Domare: Söderberg Jim. 1. Hunden söker ut bra, reser rå som ses m tiken 2 min efter. Får tappt när det drar ut. Hundföraren kopplar. 2. Släpper tiken, tiken söker ut bra, reser rå som spåras av flera ggr. Driver i fina bukter för att sen dra iväg. Kallas in på drev på över 300 m. 3. Vi sitter, fikar o väntar in tid. Rå 63(32), Rå 112

Ep: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 5 = 34 DF: 6 JL: Mycket bra

Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå

SEJCH FINDIK SE10073/2012 H e J Evjos Acke S37502/2002 u Skottan S57361/2004. Äg: Acaralp Ramazan, Tungelsta.

28/01. Domare: Stefan Persson. 1. Släpper på golfbana, hund söker ut 200 m o börjar väcka i en tätning o efter ca 10 min fullt drev. Haren syns 3 ggr under drevet. Kallas in på 100 m inom synhåll under fullt drev. 2. Hund släpps på väg efter synobs, han börjar väcka o tar upp direkt. Forts på vägen ca 700 m varefter det går in i skogen. Vi står ute på golfbanan o ser drevet gå över 3 ggr. Hund gör egen återgång. Hare 101(10), Hare 105(12)

Ep: 3 – 4 – 3 – 4 – 5 – 3 – 3 – 4 – 3 = 32 DF: 8 SFT: 85 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Hare, 1 Hare

HALLSTAFORSENS NINJA VII SE22046/2016 T e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza IV S58051/2009. Äg: Aldén Mårten, Bromma.

23/01. Domare: Widman Bengt. 1. Reser hare som buktar trångt m ej not, korta tappter i 53 min m hare synl 1 gång o avspårad flera ggr. Det börjar bli mer längre tappter o till slut dötappt. 2. Uppt rå efter 16 min slagarb, buktar i rel stora bukter. 2 rå synl m hund 3 min efter. Lägger av efter 75 min drev o börjar söka sig tillb, nöjd för dagen i tungt före. Hare 78(61), Rå 75

Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 = 28 DF: 7,4 SFT: 95, SFK: 115 JL: Mycket bra

Pris: Ökl, 1 Kombi

RAMBO NO57818/17 H e SEJCH Findik SE10073/2012 u J Tt Bobsy NO41477/14. Äg: Ramazan Acaralp, Tungelsta.

29/01. Domare: Söderberg Jim. Hunden söker ut bra, tar upp rå som går hackigt till en början men bättre när rå sträcker ut. Efter ca 60 min drev så går drevet mot en hårt trafikerad väg. Vi tar bilen o kopplar. Hunden har då uppnått ett första pris så provet avbryts. Rå 95(51)

Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 = 29 DF: 7,8 JL: Mycket bra

Pris: Ukl, 1 Rå

SILVERKÄLLANS DOLLY SE21414/2017 T e Viltstigens Dalton SE25902/2015 u River Race Scilla SE26762/2011. Äg: Denny Andersson, Vingåker.

01/01. Domare: Söderberg Jim. 1. Tiken söker ut bra får slag som leder till uppt på rå (avspårat). Buktar ett par varv för att senare dra iväg. Tiken släpper vid våtmark o kommer tillb till föraren. 2. Släpps på färska råspår tar upp o driver till samma våtmark där hon bryter o går tillb o vi byter område. Tiken är lite stel efter bilturen. Söker först trångt för att sen söka längre, får slag o reser rå som ses av domaren. Driver sedan utan not tappter i fina bukter. När vi uppnått full tid så har drevet förflyttat sig ca 900 m bort. Vi tar oss närmare o hunden kallas in under fullt drev på kortare avstånd men ur synhåll. En tik med fin nyansering o ett väldigt bra drevtempo! Rå 48, Rå 24, Rå 121

Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 4 = 34 DF: 5,5 SFK: 90 JL: Mycket bra

Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Rå

2018

STOCKHOLM 2018-11-12 – 2018-12-31

SEJCH FINDIK SE10073/2012 H e J Evjos Acke S37502/2002 u Skottan S57361/2004 Äg: Acaralp Ramazan, Tungelsta.

11/12. Domare: Widman Bengt. Släpp 1. Snabbt uppt. Rå synl hundförare väljer att koppla. Släpp 2. Uppt på rå som spåras av två ggr. Drevdjuret buktar växelvis trångt för att ibland bukta i större bukter. Hunden koppl efter full tid. Släpp 3. Uppt på rå. Rå är synl en gång under drevet med hunden ca 30 sek efter, hunden avbryter o koppl. Släpp 4. Hunden reser rå efter ett längre slagarb. Drevdjur är synl med hunden ca 1 min efter, hunden blåses in på fullt drev på 540 m koppl o provet avbryts. Rå 33, Rå 129(25), Rå 43 62

Ep: 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 5 = 33 DF: 9,3 SFK: 95 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

ROSLAGEN 2018-10-01 – 2018-11-11

J B’LUNDS OZZY SE56327/2010 H e SEUCH SEJCH Trajåsens Fargo S54583/2002 u WW-08 J SEVCH SEUCH B’lunds Lizzy S40774/2004 Äg: Widman Bengt, Upplands Väsby.

31/10. Domare: Söderberg Jim. Släpp 1. Hunden söker ut ca 100 m får slag men reser ej vilt, koppl. Släpp 2. Hunden får snabbt slag o reser hjort som är synlig vid uppt. Drevet sträcker ut 1,8 km där hunden släpper o går tillb till föraren. Släpp 3. Får snabbt slag men reser ej vilt, går på slag i 1,5 tim går sen till bilen, hunden nöjd för dagen, provet avbr. Hjort 24(10)
Ep: 2(1) – 2 – 5 – 2 – 4 – 2 – 2 – 3 – 3 = 25 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0

BRÅNSHULTS HILMA SE28520/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina II SE31088/2010 Äg: Söderberg Jim, Rönninge.

03/11. Domare: Denny Andersson. Släpp 1. Snabbt uppt på hjort som gör en stor bukt innan den kommer tillb. Koppl på en mindre tappt. Släpp 2. Snabbt uppt på rå som ses med tiken 7 min efter, driver sedan med lite sämre tryck tills hon släpper o återgår till föraren. Släpp 3. Släpps på tidigare sedd hjortkalv. Driver i fina bukter med en not tappt. Blåses in på kort avstånd, koppl o provet avbr. Trevlig tik med ett flertonigt vackert skall. Hjort 93, Rå 65, Hjort 67(10)
Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 = 34 DF: 7,7 SFK: 130 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hjort, 2 Rå, 2 Hjort, Kombi

J NORDV-15 SEUCH FALLASKOGENS ELSA SE20705/2014 T e J SEUCH Skålgropens Eros I S43635/2009C u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Persson Stefan, Norrtälje.

31/10. Domare: Edding Olle. Släpp 1. Uppt på rå som buktar fint i början, rå synligt flera ggr, drar sedan rakt ut på långskjuts över en järnväg o vidare, hunden släpper o går tillb o koppl då vid järnvägen. Släpp 2. Uppt på två rå som ses av domaren, drar återigen norrut över järnvägen. Elsa får tappt vid järnvägen kallas in o koppl. Rå 75(7), Rå 49
Ep: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 = 31 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå

HALLSTAFORSENS NINJA VII SE22046/2016 T e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza IV S58051/2009 Äg: Aldén Mårten, Bromma.

25/10. Domare: Widman Bengt. Släpp 1. Frost la sig på marken, hunden har bra kontakt med föraren under sök, snäva bukter i början tills rå passerar domaren o då övergår till vidare bukter. Hunden lägger av o går åter till utgångspunkten (bilen). Släpp 2. Reser en hare efter slagarbete, buktar bra med tätt skall, får tappt vid grusväg reser ej haren utan lägger istället av. Släpp 3. Hunden är nöjd för dagen söker ej ut. Rå 99, Hare 42(7)
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 = 30 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

STOCKHOLM 2018-01-01 – 2018-01-31

SE16462/2016 FALLASKOGENS ÄLVIS H Poäng
2018-01-24 Domare 1 WIDMAN BENGT 0030
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Rå – 2:   2
SE10073/2012 FINDIK H Poäng
2018-01-21 Domare 1 ÅLUND KJELL 0032
Drever
ÖKL
Hare – 1:   1
Hare – 2:   2
Rå – 1:   0
SE37299/2015 RÖDMYRABACKENS TYLLA T Poäng
2018-01-26 Domare 1 SÖDERBERG JIM 0031
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Rå – 2:   1

2017

SE16462/2016 FALLASKOGENS ÄLVIS H Poäng
2017-11-25 Domare 1 WIDMAN BENGT 0026
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Rå – 2:   1
SE28520/2016 BRÅNSHULTS HILMA T Poäng
2017-12-28 Domare 1 EDDING OLLE 0030
Drever
UKL
Rå – 1:   1
SE22046/2016 HALLSTAFORSENS NINJA VII T Poäng
2017-12-18 Domare 1 WIDMAN BENGT 0028
Drever
UKL
Rå – 1:   1
SE10073/2012 FINDIK H Poäng
2017-10-16 Domare 1 SÖDERBERG JIM 0027
Drever
ÖKL
Räv – 1:   2
Rå – 1:   1
SE37300/2015 RÖDMYRABACKENS JÄGER H Poäng
Godkänt championat:   SE UCH 0028
2017-10-11 Domare 1 WIDMAN BENGT
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
SE28520/2016 BRÅNSHULTS HILMA T Poäng
2017-11-02 Domare 1 WIDMAN BENGT 0034
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Hjort – 1:   1
SE20705/2014 FALLASKOGENS ELSA T Poäng
2017-10-24 Domare 1 WIDMAN BENGT 0036
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Rå – 2:   1
SE37299/2015 RÖDMYRABACKENS TYLLA T Poäng
Godkänt championat:   SE UCH 0033
2017-10-19 Domare 1 SÖDERBERG JIM
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
SE42639/2010 STJÄRNSKOGENS VISA T Poäng
2017-10-24 Domare 1 SÖDERBERG JIM 0026
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Rå – 2:   3
SE36080/2014 DOVERDALENS ZIMBA H Poäng
2017-01-15 Domare 1 WIDMAN BENGT 0025
Drever
ÖKL
Rå – 1:   1
Rå – 2:   1
SE16462/2016 FALLASKOGENS ÄLVIS H Poäng
2017-01-23 Domare 1 WIDMAN BENGT 0025
Drever
UKL
Rå – 1:   1

Länskampen Stockholm – Uppland 2017-11-09

 • Brånshults Hilma
  Ägare: Jim Söderberg
  Resultat: 1+1 Rå 32 ep  
 • Fallaskogens Elsa
  Ägare: Stefan Persson
  Resultat: 0, 22ep
 • Findik
  Ägare: Ramazan Acaralp
  Resultat: 1 Rå 28 ep
 • Klockebergets Amor
  Ägare: Stig Dahlén
  Resultat: 3 Ha 27 ep
 • River Race Jaffa
  Ägare: Sven-Erik Sundkvist
  Resultat: 1+1 Rå 36 ep
 • Brinnsjöns Jullan
  Ägare: Lars Elgh & Marie Lindberg
  Resultat: 0, 7 ep