Utställning Sotholmen 4 maj

Välkommen till vår exteriörutställning i Sotholmen, Ösmo lördagen den 4 maj 2019.

Domare: Morgan Wackt.
Inmätning från kl 08.00, bedömningen startar 09.00.

Anmälningsblankett på hemsidan! Klicka här.

Kostnad: Valpklass samt Avelkl/uppfkl 50 kr
Junior-, Unghund- och Veteranklass 150 kr
Öppen-, Jakt/Bruks- och Championklass 250 kr

För att starta din hund på utställning måste den vara vaccinerad enl. SKKs bestämmelser, vara ID-märkt samt ägar/en/na vara medlem/mar i Svenska Dreverklubben.
Utländskregistrerade hundar måste lämna kopia på registreringsbeviset.