Utställning Sotholmen inställd.

Vår utställning i Sotholmen den 2 maj är inställd pga det rådande läget med Coronavirus! Samtliga utställningar, både SKKs och SDKs är hittills inställda t.o.m. den 31 maj och kan bli förlängt.