Dokument

Här hittar du alla dokument och handlingar som är användbara inom vår utställningsverksamhet. Hur en utställning går till beskrivs här & hur man anmäler sig till utställning beskrivs här.

Exteriörbedömning uppdaterade anvisn 2021-02-17

Exteriörbedömning uppdaterade anvisningar 30 nov (2)

Exteriörbedömning från 2020-10-01    (Info om tillfällig exteriörbedömning!)

Utställningsprogram 2020-21

(2020 är i princip alla utställningar inställda p g a Coronan.)

Exteriördomare Drever