DreverData ersätter Jyckedata

DreverData kommer i år att ersätta Jyckedata vad gäller  registrering av samt anmälan till våra drevprov. Och så småningom även utställning och viltspår. Under vecka 36 har Charlotta L. haft webbutbildning med domare/kommissarier/fullmäktige samt administratörer. Vi som var med tycker det kommer att bli väldigt bra; både tids- och arbetsbesparande. Klicka på länken om du vill se hur det är upplagt!