Dokument

Här hittad du alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet.

Ett drevprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här.

Nya dokument inför regelrevidering inlagt 2020-10-03

Följebrev Remissomgång 2

Remiss 2 Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle och Drever 2022 till 2027

SKK har godkänt vår dispens gällande att kunna gå drevprov utan utställningsmerit säsongen 20200901-20210315.

2020-10-12: Här finns info om hur klubben hanterar hundar som startar på drevprov utan att vara utställda Drevprov säsongen 20-21.

2020-06-22: Se Jakt- o Utställningskommitténs info här Dispens DP samt policyn för domare av viltspår/drevprov under Coronatider  Policy gällande samtliga domares medverkan vid viltspår.

Dokument inför regelrevidering inlagt 2020-03-02

Följebrev Remissomgång 1 20200301

Kommentarer på revideringsförslag

Remiss 1 Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle och Drever 2022 till 2027

Information från SKK 2019-06-29

Angående revidering av drevprovsregler

SKK har kommit ut med en s.k. lathund till hjälp inför regelrevideringen 2022. Av denna lathund framgår bl.a. beslutsgång och tidsplan för detta. Kort kan berättas att SKK har utsett en kontaktperson i SKK:s jakthundskommitté som de olika klubbarnas representanter i regelarbetet kan hålla kontakt med genom hela regelrevideringsprocessen. Detta för att underlätta fastställande av regelverket. Vidare finns datum schemalagda för de olika beslutsstegen som man har att förhålla sig till.

För de jaktprovsregelverk som följer jaktåret gäller att de ska vara JhK tillhanda för granskning och fastställande senast 2021-06-30. JhKs fastställande av regelverket ska ske senast 2021-12-31 och de träder i kraft 2022-07-01”.

Som det framgår av lathunden så finns det inget självändamål i att reglerna ska ändras men där starka skäl finns för revidering vänder ni er till Ingvar Karlsson eller Ronny Westin med era förslag.

Lathund regelrevidering_JhK