Allmän information

Vi är en liten lokalklubb som bedriver aktiviteter så som viltspår, drevprov och utställning.
Alla medlemmar har möjlighet att få stöttning i allt från en person att bolla tankar och idéer med till specialinriktad träning.
Vi har en öppen och familjär känsla bland våra medlemmar och alla ska känna sig lika välkomna och prioriterade.

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SLD/SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SLD/SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Läs mer
dreverklubben-sverige-valp

Policy för digitala medier

SLD följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Läs mer

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer

dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för dreverns utveckling. Läs mer